ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

بررسی کنید که آیا دکمه در کد آردوینو سنسور ir فشار داده شده است یا خیر

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596