ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

آیا گیرنده های شیمیایی به سطح CO2 خون حساس تر هستند یا سطح O2 خون؟ (ماژول 21.17a)

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596