ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

حسگر جریان هوای مکانیکی مبتنی بر mems خارج از صفحه که در فناوری soi cmos یکپارچه شده است

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596