ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

سنسور دوربین روی 98 گازی vw jetta